"หมอภูเรือชวนวิ่ง :: Phurua Mini Half Marathon ครั้งที่ 2"

จัดโดย โรงพยาบาลภูเรือ

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 เส้นทาง เริ่มต้นที่น้ำตก วกกลับที่ไฮตากแลนด์ ตำบลลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย


"ด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างคนไข้และศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นวัตวิถี รวมไปถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอภูเรือจึงได้ จัด งาน ภูเรือ มินิฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 ขึ้น"

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1.ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดย การวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ

3.รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ รพ.สต.ห้วยผักเน่า และ รพ.ภูเรือ

 ค่าสมัคร

 • 5K 390 บาท
 • 10K 490 บาท ปิดรับสมัคร
 • 21K 690 บาท ปิดรับสมัคร
 • VIP 1500 บาท


 • สิ่งที่ท่านจะได้รับ
 • เสื้อวิ่ง (แขนสั้น ตามที่ท่านเลือกไว้ , ไซส์ ตามที่ท่านเลือกไว้)
 • ป้ายเบอร์วิ่ง (Bib)+ชิป(ระยะ 10K และ 21K)
 • ประกันชีวิตจาก ซิกน่าประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง
 • เหรียญที่ระลึก (ได้รับทุกท่านที่เข้าเส้นชัย ยกเว้นระยะ 5K เฉพาะ 400 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัยไม่มีกำหนดเวลา Cut Off Time)

 • สิทธิพิเศษและบริการ
 • บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 • ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 • เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง
 • รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน

 เสื้อและเหรียญที่ระลึก FUNRUN

size

 เสื้อและเหรียญที่ระลึกระยะ 10K

size

 เสื้อและเหรียญที่ระลึกระยะ 21K

size

 ประเภทการแข่งขัน

age_race

 แผนที่เส้นทางวิ่ง

map

 การรับอุปกรณ์การแข่งขัน

 • วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
 • เวลา : 13.00 - 19.00 น. รับอุปกรณ์ป้ายเบอร์วิ่งและชิป
 • สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง
 • Google Map:https://goo.gl/maps/2RaqMvnkjPDJfdJE7
 • วันนอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
 • เวลา : 04.00 - นักวิ่งรวมตัว ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง
 • เวลา : 04.30น. - WARMUP ร่างกาย
 • เวลา : 04.45น. - เช็คอิน ระยะ HALF MARATHON 21กม.
 • เวลา : 04.50น. - ประธานกล่าวเปิดงาน
 • เวลา : 05.00น. - ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ HALF MARATHON 21กม.
 • เวลา : 05.30น. - เช็คอิน ระยะ Mini Marathon 10กม.
 • เวลา : 05.45น. - ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10กม.
 • เวลา : 05.50น. - เช็คอิน ระยะ FUNRUN 5กม.
 • เวลา : 05.55น. - ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ FUNRUN 5กม.
 • เวลา : 08.00น. - พิธีมอบรางวัล /ของที่ระลึก
 • สถานที่ : ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง
 • Google Map : https://goo.gl/maps/2RaqMvnkjPDJfdJE7
 • วิธีการรับอุปกรณ์การแข่งขัน
 • 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับอุปกรณ์การแข่งขันสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมที่สามารถแสดงบัตรประชาชน/พาสปอร์ต หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งระบุ ชื่อ-นามสกุล และรูปถ่าย (ตัวจริงหรือถ่ายเอกสาร)
 • 2. กรุณาแสดงหลักฐานการรับสมัครแก่เจ้าหน้าที่ (กรณีที่สมัครผ่านเจ้าหน้าที่) หรือเอกสารการจ่ายเงินเพื่อยืนยันการรับอุปกรณ์การแข่งขัน
 • 3. การรับอุปกรณ์การแข่งขัน สามารถรับได้ตามวัน-เวลา ทางผู้จัดกิจกรรมแจ้งไว้เท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ ท่านสามารถฝากหลักฐานในข้อที่ 1 และ 2 มาให้ครบถ้วน ทั้งนี้ตัวแทนรับหมายเลขต้องทำการเซ็นเอกสารการเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
 • 4. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการให้อุปกรณ์การแข่งขันเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • 1. Google Map :
 • 2. Google Map :
 • 3. Google Map :
 • 1. Google Map :
 • 2. Google Map :
 • 3. Google Map :